Materiale

Til at ledsage ægteskabsforberedelsen har en gruppe udviklet noget materiale i form af et hæfte til parrene og et hæfte til underviserne. Hvert par vil få udlevet et hæfte, når de mødes med præsten første gang, men det kan også ses her på hjemmesiden. Parrets hæfte kan downloades her på dansk, og en engelsk oversættelse kan downloades her. Under Download kan man hente andet nyttigt materiale til undervisning og bryllupsceremonien. Nedenfor er en beskrivelse af de 8 modulers indhold.

Modul 1: En stor beslutning - om hvad et ægteskab egentlig går ud på
Modul 2: Kaldet til ægteskab - at se ægteskabet som en del af Guds plan for jer
Modul 3: Ægteskabet på tværs af tro og kulturer - at blive bevidst om de styrker og udfordringer jeres forskellige baggrund kan give og finde et fælles værdigrundlag
Modul 4: Og de to skal blive ét - om Kirkens syn på seksualitet
Modul 5: Frugtbarhedens gave - om familieplanlægning
Modul 6: I gode som i onde dage - nogle redskaber til at få et godt ægteskab
Modul 7: Familie og huskirke - om at give troen en plads i den nye familie
Modul 8: Bryllup - om selve vielsesritualet